Zarząd

ZARZĄD OSP WILKOWICE

 • Prezes - Wojciech Kąkol
 • Vice prezes - Tomasz Szczygłowski
 • Naczelnik OSP - Roman Damek
 • Z-ca Naczelnika OSP - Michał Rączka
 • Sekretarz OSP - Magdalena Uroda
 • Skarbnik OSP - Maria Ferdynus

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 • Aleksander Adamiec
 • Tomasz Nowakowski
 • Krzysztof Wandzel
 • Kamil Damek
 • Anna Przybyła

KOMISJA REWIZYJNA

 • Andrzej Duraj
 • Sebastian Śpiewak
 • Marcin Kąkol
wstecz