Sprawozdanie Prezesa OSP Wilkowice za 2003

Składając sprawozdanie w imieniu Zarządu z działalności naszej jednostki za miniony rok , pragnę zauważyć , że w naszej ocenie , był to najlepszy rok obecnej kadencji , który przyniósł wiele osiągnięć i sukcesów .

W celu jak najlepszego przygotowania jednostki w zakresie ochrony przeciwpożarowej , ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego podjęliśmy szereg działań w dalszym podnoszeniu kwalifikacji i sprawności naszych członków . W kursach szkoleniowych uczestniczyło trzech druhów i jedna druhna . Kurs I-stopnia ukończyli Wojciech Kurowski , Roman Damek oraz Tomasz Damek , a kurs medyczny – Mariola Konior . Bardzo ważnym czynnikiem w tych działaniach był udział większości naszych członków w ćwiczeniach organizowanych przez naszą jednostkę , Zarząd Gminny OSP oraz Komendę Miejską PSP . Przełożyło się to na niezłe wyniki jakie osiągnęły nasze drużyny zarówno w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych jak i Powiatowych. W zawodach Gminnych wzięły udział 4 drużyny : 2 męskie , 1 kobieca , 1 MDP chłopców , a nasze drużyny zajęły trzy II miejsca . W zawodach Powiatowych drużyna męska zajęła 6 miejsce będąc najlepsza drużyną z naszej Gminy , a kobiety – 7 miejsce .

Stan gotowości do działań ratowniczych został w znaczny sposób poprawiony poprzez zakupienie nowego sprzętu i wyposażenia . Dużym sukcesem dla naszej jednostki było pozyskanie nowego samochodu gaśniczego „MITSUBISHI” GLBA 1,5/1/02 ze zbiornikiem na 1500 litrów wody , z wysokim ciśnieniem oraz szybkim natarciem . Ten nowoczesny samochód zdecydowanie poprawiający nasze możliwości w niesieniu pomocy w czasie zagrożeń zastąpił wysłużony samochód gaśniczy GCBA „JELCZ” , sprzedany wspólnie z Gminą za kwotę 22 500 zł . Tu chciałbym szczególnie podziękować Wójtowi Gminy Wilkowice a zarazem prezesowi ZP ZOSP RP w Bielsku-Białej druhowi Janowi Cholewie , za duże zaangażowanie w pozyskaniu dla naszej Gminy dwóch takich samochodów . Samochód ten , wart 245 000 zł został zakupiony ze środków Gminy , która wyasygnowała 100 000 zł , 23 000 zł uzyskaliśmy ze sprzedaży Jelcza oraz Uaza , a także za środki pozyskane przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP Województwa Śląskiego z WFOŚiGW w wysokości 122 000 zł . Chciałbym również gorąco podziękować tym radnym , którzy wsparli inicjatywę wyposażenia strażaków z Wilkowic i Bystrej w nowe samochody gaśnicze w przededniu ich wielkiego święta – 100-lecia założenia obu jednostek , i glosowali za wyasygnowaniem środków z budżetu Gminy . Dziękuję również Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP RP za inicjatywę wyposażenia straży w tak nowoczesny sprzęt . Wyposażenie naszej jednostki zwiększyło się także o umundurowanie bojowe UPS wraz z obuwiem w ilości 10 szt , hełmów 5 szt , węży W-52 6 szt , W-75 5 szt , W-25 2 szt .

Wszystkie te działania związane ze szkoleniem , ćwiczeniami oraz zakupem nowego sprzętu przełożyły się na sprawny i bezpieczny udział naszych strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych . W roku 2003 uczestniczyliśmy w 39 akcjach , w tym 11 razy poza terenem Gminy między innymi w Bielsku , Rybarzowicach i Kalnej . I jak podaje statystyka Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej więcej wyjazdów w powiecie bielskim mieli tylko strażacy z Kobiernic . Najgroźniejsze i największe pożary , które gasili nasi strażacy to hurtownie przy ulicy Grażyńskiego w Bielsku-Białej , tartak w Rybarzowicach oraz stolarnia w Wilkowicach . Najwięcej godzin w czasie akcji spędzili druhowie : Andrzej Duraj – 42 , Roman Damek – 39, Mieczysław Wala -33, Przemysław Duraj-29, Marcin Cenin -28, Sebastian Śpiewak–25, Marcin Duraj-23 , Krzysztof Stokłosa-20 , Wojciech Biernat-20 , Tomasz Kąkol-18 . To rekordziści . Ale sumując wszystkie godziny jakie strażacy w ciągu całego roku spędzili w akcjach uzyskamy 354 godziny . I za tę ofiarność , poświęcenie i bezinteresowność wszystkim Wam druhowie dziękuję .

Aby jak najlepiej prowadzić działalność statutową duży nacisk kładliśmy na działalność gospodarczą , która w znacznej mierze wspiera finansowo nasze zamierzenia .Akcja kalendarzowa tak istotna dla dochodów straży zakończyła się sukcesem , przynosząc wpływ w wysokości 15 983,25 zł . A dzięki sponsorom firmom CZAD-GRAF , BLACH-DOM, restauracji BYSTRZANKA , Pawilonowi Kwiatowo-Ogrodniczemu pani JANINY KWAŚNY , kalendarze mieliśmy za darmo , za co serdecznie dziękuję . Pragnę podziękować także wszystkim druhom , którzy tak licznie włączyli się w rozprowadzanie kalendarzy wśród mieszkańców Wilkowic a szczególnie rekordzistom druhom Maćkowi Maślance i Wojtkowi Czader . Również zabawa sylwestrowa była bardzo udana , dzięki niej uzyskaliśmy dochód w wysokości 5296,72 zł . Z kolei zbiórka uliczna w tygodniu ochrony przeciwpożarowej przyniosła dochód 1871,70 zł .

Uzyskiwane corocznie w ten sposób dochody oraz dotacja z Gminy pozwalają na podjęcie szeregu działań inwestycyjnych oraz remontowych . W minionym roku zakupiliśmy 9- osobowego busa CITROEN JUMPER za 31 000 zł , który pozwala nam wyjeżdżać na szkolenia , zawody , zebrania , obchody w innych jednostkach oraz na wycieczki , jak choćby wyjazd naszych strażaków na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem . Samochód ten okazał się bardzo przydatny gdyż wcześniej na takie wyjazdy zabieraliśmy samochód bojowy . Wykonaliśmy remont kapitalny instalacji elektrycznej w garażu oraz częściowe odmalowanie dachu garaży . Dokonaliśmy adaptacji pomieszczeń piwnicznych , w których urządziliśmy przestronną świetlicę młodzieżową z salką pingpongową oraz komputerową z dostępem do internetu . A od 28-05-2003 posiadamy własną stronę internetową www.wilkowice.straz.pl zawierającą wiele ważnych informacji o naszej jednostce , a chętnie odwiedzaną przez innych internautów . Do tej pory mieliśmy około 3000 odwiedzin co daje średnią około 10 dziennie . Tu chciałbym podziękować druhowi Sebastianowi Śpiewakowi , który był inicjatorem powstania naszej strony a obecnie jest jej koordynatorem . Urządzając świetlicę MDP w piwnicy zwolniliśmy na potrzeby biblioteki pomieszczenie , w którym biblioteka wspólnie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi bardzo popularną wśród dzieci i młodzieży świetlicę artystyczną . Do drugiego wyremontowanego pomieszczenia piwnicznego przenieśliśmy magazyn techniczny z garaży , umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń gospodarczych na socjalne i szkoleniowe . Chcemy w ten sposób uzyskać toaletę męską wraz z natryskiem , oddzielną toaletę damską , szatnię , podręczny magazynek oraz przestronną świetlicę szkoleniową . Ten ambitny plan pragniemy zrealizować do odchodów 100-lecia powstania naszej straży , tak aby w roku jubileuszu strażacy posiadali zaplecze socjalne i szkoleniowe na miarę 21 wieku . Bardzo dobra współpraca oraz zrozumienie z Gminą zaowocowała rozpoczęciem zmiany elewacji głównej bryły budynku , ze starej eternitowej na nową , ocieploną styropianem , z estetycznym tynkiem akrylowym , sprawiając ,że ten reprezentacyjny budynek „DOM STRAŻAKA” nabierze nowego blasku . W całej działalności gospodarczej na szczególne wyróżnienie zasługują druhowie : Andrzej Polak, Stanislaw Cendrzak , Boleslaw Malinka , Zbigniew Konior , Andrzej Rączka , Józef Kakol , Andrzej Duraj , Jan Konior .

Wiele sukcesów odnieśliśmy także na niwie kultury , bo zaledwie rok temu zakładaliśmy młodzieżową orkiestrę dętą , a już dzisiaj mamy przyjemność słuchać ich gry w trakcie różnorodnych imprez w całej Gminie . Tak szybkie postępy tej utalentowanej młodzieży zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu i wielogodzinnej pracy kapelmistrza naszej orkiestry pana Ludwika Kusia i współpracującego z nim pana Henryka Wałegi . Obu panom w tym miejscu serdecznie dziękuję . Jestem przekonany , że Wasz talent w pełni rozwinie się na nasze obchody 100-lecia , sprawiając wiele satysfakcji zarówno Wam jak i wszystkim strażakom oraz mieszkańcom Wilkowic . Dużym powodzeniem cieszyły się tradycyjnie organizowane imprezy jak ognisko , kulig na Magurkę czy Wieczorek Strażacki w karnawale dla członków czynnych , wspierających oraz zaproszonych strażaków zawodowych . W sposób szczególny i uroczysty obchodzimy Dzień Strażaka w gronie naszych rodzin oraz członków wspierających . A nasza oferta dla wszystkich mieszkańców Wilkowic i przyjezdnych gości była również bardzo atrakcyjna , bo ponownie organizowaliśmy Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP , Dni Wilkowic , „Pożegnanie Lata” dla dzieci oraz imprezy związane z odpustem w naszej Parafii takie jak „Konkurs malarstwa na szkle” czy festyn , które cieszyły się jak zwykle dużym zainteresowaniem i powodzeniem . Współpracowaliśmy również z placówkami oświatowymi : przedszkolem , szkołą podstawową , gimnazjum , Domem Pomocy Społecznej , sztabem WOŚP i biblioteką publiczną wspierając ich organizacyjnie oraz sponsorując . We wszystkie te inicjatywy aktywnie włączali się druhny i druhowie : Małgorzata Rączka , Alicja Lipowiecka , Barbara Konior ,Maria Ferdynus , Wojciech Kąkol , Mieczysław Wala , Wojciech Czader , Ireneusz Ferdynus , Adrian Szalony , Krzysztof Wandzel , Tomasz Szymlak .

Podsumowując pragnę gorąco podziękować za współpracę całemu Zarządowi , Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim członkom OSP Wilkowice. Dziękuję za współpracę Wójtowi Gminy Janowi Cholewie, Radzie Gminy , Radzie Sołeckiej z Sołtysem Janem Wilczakiem , Spółce Wodociągowej , Kółku Rolniczemu oraz paniom z KGW . Dziękuję księdzu proboszczowi Franciszkowi Kulidze za błogosławieństwo oraz wsparcie duchowe i moralne dla naszej straży . Dziękuję Komendzie Miejskiej PSP , Zarządowi Gminnemu OSP oraz strażakom z Bystrej i Mesznej .

Wilkowice , 06-03-2004
Mieczysław Rączka

Komentarze są wyłączone