Zarząd OSP Wilkowice

Prezes - Wojciech Kąkol
Vice prezes - Tomasz Szczygłowski
Naczelnik OSP - Roman Damek
Z-ca Naczelnika OSP - Michał Rączka
Sekretarz OSP - Magdalena Uroda
Skarbnik OSP - Maria Ferdynus

Członkowie Zarządu

Aleksander Adamiec
Tomasz Nowakowski
Krzysztof Wandzel
Kamil Damek
Anna Przybyła

Komisja rewizyjna

Andrzej Duraj
Sebastian Śpiewak
Marcin Kąkol

Komentarze są wyłączone